Interview over het burn-out programma

02 juli 2020

Interview

Waarom ben je begonnen met het maken van een burn-out programma?

Ik kreeg steeds meer mensen in mijn praktijk met burn-out klachten. Ook mensen die naast het volgen van een ander traject burn-out traject, bij mij terecht kwamen. Ik ben met deze mensen gaan werken en ik merkte bepaalde gelijkenissen op. Zo hadden ze allemaal bijvoorbeeld een periode waarin ze helemaal niks meer konden maar waarin ze toch werden aangespoord om bijvoorbeeld; die leuke hobby weer te gaan oppakken. Dat leek mij in eerste instantie ook logisch. Je kunt toch je zinnen verzetten en daar juist weer meer energie van krijgen? De input die ik kreeg van mijn clienten was heel waardevol. Men zei mij juist dat je dat inderdaad zou denken maar dat dat in de praktijk heel anders was. Dat ze vaak wel wilden maar dat hun lijf niet meewerkte.

Burn-out symptomen

Zie je onderscheid tussen mensen die psychisch meer klachten hebben en mensen die lichamelijk meer klachten hebben?

Jazeker! De mensen die ik hierboven benoem hadden vaak veel meer lichamelijke klachten dan mensen die bijvoorbeeld een emotionele situatie hadden meegemaakt. Die hadden namelijk wel baat bij hun zinnen verzetten en afleiding. Ook bij deze mensen zag ik lichamelijke klachten maar die verschilden nogal van mensen die lichamelijk over hun grens waren gegaan.

Ben je gediplomeerd in het werken met mensen met een burn-out?

Ik ben gediplomeerd Natuurgeneeskundig Therapeut en heb in mijn opleiding ook een stuk NLP gedaan. Daarnaast heb ik mijn HBO-opleiding Psychosociale basiskennis gehaald, waarin ik de materie van het krijgen van een burn-out vertaald heb naar mijn praktijk. Ik heb 20 jaar ervaring in het werken met clienten die allerlei lichamelijke en psychische klachten hebben. In 1999 heb ik zelf een burn-out ervaren toen wij onze eerste 2 kindjes verloren. Ik denk dat deze combinatie van werken met mensen in de praktijk en het zelf ondergaan heel goed samengaat omdat je ook vanuit je eigen levenservaring kan meedenken.

Hoe hebben de mensen die jij hebt behandeld het burnout traject ervaren?

De feedback die ik krijg is heel positief. De meeste mensen zie ik na een week of 6 langzaam veranderen. Soms door rust maar ook vaak door inzichten die ze krijgen via het programma. De begeleiding is gericht op een basismodule die ontstaan is door inzichten en ervaringen van mijn clienten en daarnaast het vermogen om in te springen op de situatie die op dat moment van toepassing is. Zo ontstaat er een traject op maat.

We horen niet vaak dat een burn-out een normale reactie is op een abnormale situatie. Hoe ben je hierop gekomen?

Allereerst door mijn eigen situatie. Zo kwam ik bijvoorbeeld net na het verliezen van de tweeling tijdelijk in de WAO en bij de receptie vroeg men naar mijn identiteitsbewijs. De persoon achter de balie keek naar de foto en zei; zo nou dit waren nog eens betere tijden. Mijn antwoord hierop was; ja vind je het gek? Ik ben net 2 kinderen verloren! Vanaf dat moment vraag ik me soms af of men nog wel snapt dat je soms dingen kunt meemaken die heftig zijn en dat je daar dan op mag reageren.

Ik kreeg in mijn praktijk ook mensen die zeiden; nou mijn werksituatie is ook niet meer normaal, men verwacht dat ik veel meer werk dan wat in mijn contract staat of de situatie is begonnen toen ik ook het werk van mijn collega moest overnemen. Vaak situaties die niet normaal zijn en waarbij dan een therapie plaatsvindt waarin men het gevoel geeft dat je van alles moet doen om de niet normale situatie maar aan te kunnen en als je dat niet lukt dat er dan iets mis met je is. Dat stuit mij enorm tegen de borst en daar wilde ik ook zeker aandacht aan besteden in het programma.

Wat kunnen mensen verwachten van het programma en van jouw begeleiding?

In het Complete programma kunnen ze zelf meer aan de slag gaan en een paar keer mijn begeleiding inschakelen en bij het Exclusieve programma krijgt men begeleiding afgestemd op hun eigen situatie.

Wanneer kiest men voor het Compleet burn-out programma en wanneer voor het Exclusief programma?

Dat is heel wisselend. Sommige mensen hebben genoeg aan het programma en willen zelf met hun burn-out aan de slag, anderen hebben meer hulp nodig. Sowieso wil ik vermelden dat de werkgever vaak ook meebetaald aan een burn-out traject. De persoonlijke begeleiding, door mijn opleiding als Natuurgeneeskundig Therapeut, wordt door veel zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk door de aanvullende verzekering vergoed.

Het is dan ook de moeite waard om in gesprek te gaan met je werkgever om te kijken wat de mogelijkheden zijn.